Convocatorul AGOA 02.03.2020Documente pentru AGOAProiecte hotarari AGOABuletine de vot si Procuri speciale
Arhiva documente 2019

Hotararile AGOA-AGEA • Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Sphera Franchise Group SA din data de 25.04.2019 Deschide

Convocatorul AGOA-AGEADocumente pentru AGOA • Situatii financiare individuale - Anul 2018 Deschide
 • Raportul administratorilor - situatii financiare individuale - Anul 2018 Deschide
 • Situatii financiare consolidate - Anul 2018 Deschide
 • Raportul administratorilor - situatii financiare consolidate - Anul 2018 Deschide
 • Nota 3-4 - Propunere repartizare profit net Deschide
 • Nota 5 - Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie Deschide
 • Nota 6 - Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Anul 2019 Deschide
 • Nota 9 - Lista candidati propusi pentru CA - 2019.04.12 Deschide
 • Informare privind lista candidatilor Deschide
 • Aplicarea metodei votului cumulativ Deschide
 • Nota 10 - Propunere remuneratie administratori Deschide

Proiecte hotarari AGOA si AGEAActul Constitutiv actualizat • Act Constitutiv actualizat - in baza Hotararii 1 AGEA Deschide

Buletine de vot si Procuri speciale • Buletine de vot prin corespondenta - AGOA si AGEA Deschide
 • Procuri speciale - AGOA si AGEA Deschide

Arhiva documente 2018

 • Hotararile AGOA-AGEA

 • Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Sphera Franchise Group SA din data de 26.04.2018 Deschide
 • Adunarea Generala a Actionarilor

 • Anunt pentru convocarea AGOA si AGEA Deschide
 • Completare Convocator AGOA-AGEA Deschide
 • Solicitare completare Convocator AGOA-AGEA Deschide
 • Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

 • Situatii financiare individuale pentru anul incheiat la 31.12.2017 Deschide
 • Raportul administratorilor referitor la situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31.12.2017 Deschide
 • Situatii financiare consolidate pentru anul incheiat la 31.12.2017 Deschide
 • Raportul administratorilor referitor la situatiile financiare consolidate pentru anul incheiat la 31.12.2017 Deschide
 • Nota 3 - Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie Deschide
 • Nota 4 - Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 Deschide
 • Nota 5 - Propunere CA pentru administrator independent Deschide
 • Lista Candidati pentru Membru CA Deschide
 • CV Stere Farmache Deschide
 • Nota 7 - Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie Deschide
 • Nota 8 - Aprobarea remuneratiilor suplimentare membri CA - Directori Executivi - Angajati Deschide
 • Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

 • Nota 2 - Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Deschide
 • Proiecte hotarari AGOA si AGEA

 • Proiect Hotarare AGOA Deschide
 • Proiect Hotarare 1 AGEA Deschide
 • Proiect Hotarare 2 AGEA Deschide
 • Actul Constitutiv actualizat

 • Act Constitutiv actualizat in baza Hotararii 1 AGEA Deschide
 • Act Constitutiv actualizat in baza Hotararii 2 AGEA Deschide
 • Buletine de vot si Procuri speciale

 • Buletine de vot prin corespondenta actualizate - AGOA Deschide
 • Procuri speciale actualizate - AGOA Deschide
 • Buletine vot corespondenta - AGEA suplimentata Deschide
 • Procuri actualizate - AGEA suplimentata Deschide
 • Buletine de vot prin corespondenta - AGOA si AGEA Deschide
 • Procuri speciale - AGOA si AGEA DeschideContact

Formular contact

Înțelegem importanța datelor personale și de aceea, pentru scopul de a vă putea oferi un răspuns cu privire la mesajul de contact pe care îl trimiteți, vom procesa datele dumneavoastră personale: nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon (mobil). Datele dumneavoastră nu vor fi procesate în niciun alt scop, decât cu consimțământul dumneavoatră prealabil.
Pentru a putea procesa datele mai sus menționate avem nevoie de consimțământul dumneavoastră expres în acest sens.
Puteți afla mai mutle informații consultând Politica de prelucrare a datelor și/sau contactându-ne la protectiadatelor@spheragroup.ro.


Îmi doresc să primesc informațiile selectate mai sus prin intermediul:

*Câmpuri obligatorii

SPHERA FRANCHISE GROUP

Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, Sector 1, București
Telefon: 021.201.17.57
E-mail: contact@spheragroup.com